DACAR - akcesoria serwisowe


Valeo Air Test.

Valeo Air Test


Valeo AirTest jest nowoczesnym narzędziem służącym do kontroli stanu filtra kabinowego (przeciwpyłkowego) bez konieczności jego demontażu. Kontrola dokonywana jest na zasadzie pomiaru przepustowości filtra i porównania jego wyników z danymi zawartymi w tabeli dostarczanej razem z urządzeniem.

tel. (48) 22 728 25 02
ul Miejska 10
05-802 Pruszków
copyright © 2009-2011 DACAR
www